14:30 - 15:15 | World Climate Change Simulation (Sunum)

Dünya İklimi Simülasyonu Oyunu, hayali bir uluslararası iklim zirvesine dayanan rol yapma oyunudur. Dünya’nın sıcaklığını 2 derecenin altında tutabilmek için farklı vaatlerde bulunan temsili delegeler, sundukları iklim stratejilerinin uzun vadeli etkilerini test etmelerini ve görselleştirmelerini sağlayan C-ROADS adlı çevrimiçi bir simülatör kullanırlar.

 

Bu çalışma ile katılımcılar temsil ettikleri ülkelerin küresel iklim değişikliğine çözüm üretebilmek için atmaları gereken eylemleri keşfederler.

 

Sunumda Tanıtılacak Dijital Araç: Dünya İklimi simülatörü (C-ROADS)

 

Sunum Hangi Ders Bağlamında Kurgulandı: Pek çok farklı derse uyarlanabilir.

Sunumun İçeriği: Bu sunumda;

  • Dünya İklimi Oyunu (World Climate Change Simulation) nedir?
  • Dünya İklimi Oyunu (World Climate Change Simulation) nasıl oynanır?
  • Bu oyunu oynamak için gerekli materyaller nelerdir?
  • Dünya İklimi Oyunu (World Climate Change Simulation) için gerekli materyalleri içeren dökümanlara nereden ulaşılır?
  • C-ROADS simülatörü nasıl kullanılır?
  • Bu oyun çevre ve iklim değişikliği eğitimi kapsamında derslere nasıl entegre edilir?

sorularına cevaplar bulacaksınız.

Bu Sunuma Kimleri Bekliyoruz? Değişen dünya iklimine karşı çözümler üretmeye ve yaşadığı dünyanın değerlerini korumaya odaklı öğretmenlerimizi sunumumuza bekliyoruz.

Sunuma Katılmak İçin Gerekli Hususlar/Öncesinde Yapılması Gerekenler: Çevre kirliliği ve getirdiği iklim değişikliği sorunları ile ilgili araştırmalar yapılabilir.

Sunum Süresi: 45 dakika

Sunum Kontenjanı: Katılım 18 kişiyle sınırlıdır.

Sunum Sunucuları: TUBA DEMİR, BEYZA OKAN 

: TUBA DEMİR BEYZA OKAN 

Sunum Sunucuları

TUBA DEMİR

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden 1999 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisansını aynı üniversitenin eğitim fakültesinde tamamlamıştır. Çeşitli özel eğitim kurumlarda biyoloji ve fen bilimleri öğretmenliği, fen bilimleri zümre başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2015 yılında başladığı YETEV Program ve Yayın Geliştirme (AR-GE) Birimi’nde Fen Bilimleri branş koordinatörlüğü, eğitim materyali yazma ve geliştirme alanlarında 2022 yılına kadar görev yapmıştır. Şu an YETEV Okulları’nda Ortaokul Koordinatörlüğü görevine devam etmektedir.

BEYZA OKAN

Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü’nden 2019 yılında mezun olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi’nde doktora eğitimine devam etmektedir. 2019 yılından 2022 yılına kadar YETEV Program ve Yayın Geliştirme (AR-GE) Birimi’nde eğitim materyali yazımında faaliyet göstermiştir. STEM eğitimi, bilimin doğası ve iklim değişikliği eğitimi konuları üzerinde çalışmaktadır. Eğitimdeki en büyük hedefi, alanında yetkin bir araştırmacı öğretmen olarak öğrencilerini bilim okuryazarı bireyler olarak yetiştirmektir. Şu an Yenidoğu Okullarında Fen Bilimleri öğretmeni olarak çalışmaktadır.