MONTESSORİ AKADEMİSİ EĞİTMEN EĞİTİMİ PROGRAMI BAŞVURUSU

Eğitime Son Başvuru Tarihi    : 31.10.2021

Eğitim Açılış Tarihi                    : 06.11.2021

Eğitim Başlangıç Tarihi           : 13.11.2021

Sertifika Programları              :

 • 3-6 Yaş Okul öncesi Montessori Eğitimi (Uluslararası Akreditasyon, MACTE Onaylı Sertifika Programı)
 • 3-6 Yaş Okul öncesi Montessori Eğitimi (İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Onaylı Sertifika Programı)
 • 6-12 yaş İlkokul Montessori Eğitimi (İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Onaylı Sertifika Programı)

Katılımcı Sayısı                          :

80 Okul Öncesi (3-6 Yaş) ve 25 İlkokul (6-12 Yaş) Seviyesi

Eğitim Günleri ve Saatleri      :

Eğitimler 09:00- 16:00 saatleri arası ve Cumartesi – Pazar günleri yapılacaktır.

Eğitim Takvimi                           : Kasım – Haziran

MONTESSORI TEACHER TRAINING PROGRAM APPLICATION

Application Deadline                           : 31.10.2021

Training Opening Ceremony              : 06.11.2021

Training Start Date                               : 13.11.2021

Montessori Certificate Programs       :

 • 3-6 Years Primary Montessori  Teacher Training Program (International Accreditation, Certificate Program Approved by MACTE)
 • 3-6 Years Primary Montessori Teacher Training Program (Certificate Program Approved by Ibn Haldun University’s Continuous Education Center)
 • 6-12 Years Elementary  Montessori Teacher Training Program  (Certificate Program Approved by Ibn Haldun University’s Continuous Education Center)

Number of participants             :

80 for  Primary Level (3-6 Years) and 25 for Elementary Level (6-12 Years)

 Trainings Days and Hours        :

Trainings will be held between 09:00- 16:00, on Saturdays and Sundays.

Training Schedule                       : November – June

Programa Kimler Başvurabilir?
 • Ön Lisans ve Lisans Mezunları
 • Lisans Programlarının 3. veya 4. Sınıflarındaki Lisans Öğrencileri
 • Öğretmenler veya Farklı Disiplin Dallarında Çalışan Kişiler
 
Kabul Süreci

Programa ön başvurular web sitemimizdeki başvuru formu üzerinden yapılmaktadır. Ön başvuru formu doldurulduktan sonra aday ile program direktörü veya program koordinatörü arasında gerçekleştirilen mülakat yoluyla başvuru işleme alınır. Sonuç olumlu olduğu takdirde aday okulumuzu ziyaret ederek program direktörüne özgeçmiş, transkriptler, diploma kopyası, tavsiye mektubu ve kesin başvuru formu belgelerini teslim eder. Kayıt sözleşmesini imzaladıktan sonra programa kabul edilir.

MATEPP Hakkında

MATEPP, 2017 yılından bu yana Montessori eğitim sistemini öğrenmek ve anlamak isteyen eğitimcilere, ebeveynlere ve akademisyenlere kaliteli bir eğitim sunmaktadır. Hedefimiz Türkiye’deki en büyük ve en özgün Montessori programlarını birleştiren bir Montessori eğitmen eğitimi programı oluşturmaktır. Eğitim programımız, Dr. Maria Montessori’nin felsefe ve pedagojisinin öğrenilmesine ve bunların çocuklarla çalışırken uygulanmasına yardımcı olmayı hedefler.

MATEPP, Okulöncesi (2 ½ ila 6) ve İlkokul (6 ila 12) düzeyinde bir Montessori sertifikası sunar.

Palet Okulları 2014’ten beri bir AMS üyesidir. 

MATEPP, Nisan 2020’den beri Independents not in a Consortium’a (IND) bağlıdır.

Criterias:

 •  Any degree holders
 •  3rd and 4th year undergraduate students
 •  Teachers
 • Everyone interested
Admission Process

Pre-applications to the program are made through our website’s pre-application form. Following the completing of the pre-application form, the application is reviewed after an interview with the program director or program coordinator. If the outcome is favorable, the candidate visits our campus and submits résumés, transcripts, diploma copies, recommendation letters, and final application form documents to the program director. After signing the registration agreement, the applicant is accepted into the program.

About MATEPP

Launched in 2017, MATEPP offers quality education to educators, parents and scholars who are interested in learning and understanding about the Montessori pedagogy. We aim to establish a Montessori teacher education program that brings together the largest and most genuine Montessori programs in Turkey. The program assists wıth learning about philosophy and pedagogy of Dr. Maria Montessori and their implementations in work with children.

MATEPP offers an undergraduate Montessori certification at the Early Childhood (2 ½ through 6) level.

Palet Schools have been a member of AMS since 2014.

MATEPP is affiliated with Independents not in a Consortium (IND) since April 2020.

3-6 Yaş Okulöncesi Montessori Eğitimi MACTE Uluslararası Akreditasyonlu Sertifika Programı

Toplam: 345 Saat (Akademik Eğitim ve Uygulama), 400 Saat Uygulamalı Staj

İçeriği:

 • Montessori Felsefesi
 • Çocuk Gelişimi
 • Gözlem
 • Sınıf Yönetimi
 • Günlük Yaşam
 • Duyu Alanı
 • Matematik Alanı
 • Dil Alanı
 • Doğa ve Kültür Alanı
 • İkinci Dil Öğrenme
 • Sanat, Müzik, Hareket ve Dış Alan Etkinlikleri Üzerine Seminerler
 • Kaynaştırma Eğitimi Semineri
3-6 Yaş Okulöncesi Montessori İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Onaylı Sertifika Programı

Toplam: 200 Saat (Akademik Eğitim ve Uygulama), 50 Saat Uygulamalı Staj

İçeriği:

 • Montessori Felsefesi
 • Günlük Yaşam Alanı
 • Duyu Alanı
 • Matematik Alanı
 • Dil Alanı
 • Doğa ve Kültür Alanı
6-12 Yaş İlkokul Montessori Eğitimi İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Onaylı Sertifika Programı

Toplam: 200 Saat (Akademik Eğitim ve Uygulama),  12 Saat Uygulamalı Staj

İçeriği: 

 • Tarih
 • Coğrafya
 • Biyoloji
 • Montessori Felsefesi
 • Montessori Özel Eğitim
 • Workshop ve Seminerler
Daha Önce Montessori Eğitimi Alan Adaylar:
 • Daha önce başka bir kurumda veya MATEPP bünyesinde Montessori eğitimi almış olan adaylar uygun görüldüğü takdirde kredi transferi ile programımıza devam edebilirler.
 •  Kredi transferi yapmak isteyen adaylar transfer kabulü veya reddi, eğitim ücreti gibi konularda program direktörü ile görüşmelidir. Program direktörünün uygun görmesi halinde gerekli şartları sağlamak kaydı ile programa dâhil olabilirler.
Ücretlendirme
 • 3-6 Yaş MACTE Uluslararası Akreditasyonlu Sertifika Programı Eğitim Ücreti: 11500 ₺ (* Sınav, sertifika, albüm okumaları ve staj ücretleri eğitim ücretine dâhil değildir.)
 •  3-6 Yaş İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Onaylı Sertifika Programı Eğitim Ücreti: 6500 ₺
 • 6-12 Yaş İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Onaylı İlkokul Montessori Eğitimi Sertifika Programı Eğitim Ücreti: 4500 ₺
Eğitime Başlama Süreci

Kayıt sözleşmesini imzalayan ve gerekli evraklarını teslim eden adayların, eğitim başlama tarihinden önce başvuru ücretinin ilk taksitini ödeyerek kaydını kesinleştirmesi gerekmektedir. Eğitim ücreti nakit olarak ödenebileceği gibi kredi kartı ile tek çekim veya 9 taksit olarak da ödenebilir. Eğitim Akademik Takvimi eğitim başlangıcında başvuru esnasında belirtilen E-posta adresine gönderilir.

3-6 Years Primary Montessori  Teacher Training Program (International Accreditation, Certificate Program Approved by MACTE)

Total: 345 Hours (Lectures and Supervised Practicum), 400 Hours Practicum

Content:

 • Montessori Philosophy
 • Child Development
 • Observation
 • Classroom Leadership
 • Practical Life
 • Sensorial Area
 • Mathematics
 • Language
 • SSL – Second Language Learning
 • Cultural and Nature Science Topics
 • Seminars in Art, Outdoors, Music, and Movement
 • Seminar in Inclusive Education  
3-6 Years Primary Montessori Teacher  Training Program (Certificate Program Approved by Ibn Haldun University’s Continuous Education Center)

 Total: 200 Hours (Lectures and supervised practicum), 50 Hours Practicum

 Content:

 • Montessori Philosophy
 • Practical Life
 • Sensorial Area
 • Mathematics
 • Language
 • Cultural and Nature Science Topics
6-12 Years Elementary  Montessori Teacher Training  Program  (Certificate Program Approved by Ibn Haldun University’s Continuous Education Center)

Total: 200 Hours (Lectures and supervised practicum), 12 Hours Practicum

 Content:

 • History
 • Geography
 • Biology
 • Montessori Philosophy
 • Montessori Inclusive Education
 • Workshops and Seminars
Candidates Who Have Received Montessori Training Before:
 • Candidates who have previously received Montessori training from another institution, as well as candidates who have previously received Montessori training from our own institution, may continue with credit transfer if approved.
 • Candidates who wish to transfer their credits should contact our program director so that their tuition and credits can be assessed.
Educational Fees:
 • 3-6 Years Primary Montessori  Teacher Training Program (International Accreditation, Certificate Program Approved by MACTE): 11500 ₺ (* Album reading, exams, certificate, practicum fees are not included in the education fee.)
 • 3-6 Years Primary Montessori Teacher  Training Program (Certificate Program Approved by Ibn Haldun University’s Continuous Education Center): 6500 ₺
 • 6-12 Years Elementary  Montessori Teacher Training Program  (Certificate Program Approved by Ibn Haldun University’s Continuous Education Center): 4500 ₺
Training Procurement and Training Start Process

Candidates who have submitted the registration contract and all required documents must complete their registration by paying the first installment of the application fee before training begins. The tuition fee can be paid in cash or by credit card with one single payment or in nine installments. On the first day of the training, the academic calendar of the program will be sent to the e-mail address specified during the application.

Konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi ve sorularınız için:

Okul öncesi: [email protected]

İlkokul: [email protected]

 

For more information, please contact:

Pre-school: [email protected]

Primary school: [email protected]