15:30 - 16:15 | World Climate Change Simulation (Atölye)

Dünya İklimi Simülasyonu Oyunu, hayali bir uluslararası iklim zirvesine dayanan rol yapma oyunudur. Dünya’nın sıcaklığını 2 derecenin altında tutabilmek için farklı vaatlerde bulunan temsili delegeler, sundukları iklim stratejilerinin uzun vadeli etkilerini test etmelerini ve görselleştirmelerini sağlayan C-ROADS adlı çevrimiçi bir simülatör kullanırlar.

Bu çalışma ile katılımcılar temsil ettikleri ülkelerin küresel iklim değişikliğine çözüm üretebilmek için atmaları gereken eylemleri keşfederler.

 

(Bu atölyeye Dünya İklimi Simülasyonu (World Climate Simulation) Atölyesi’ne katılım sağlamış öğretmenlerimiz katılabilir)

 

Atölye Hangi Ders Bağlamında Kurgulandı: Pek çok farklı derse uyarlanabilir.

Atölye İçeriği: Atölyede her katılımcı belli bir ulusu veya müzakere bloğunu temsil eden delege rolünü üstlenecekler. Dünya İklimi Simülasyonu Oyununda gruplar, iklim değişikliğini 2˚C’nin altında tutmayı hedefleyen küresel bir anlaşmaya varmak için birlikte çalışacaklar. Oyunun sonunda katılımcıların, bireysel veya toplumsal olarak yapılan eylemlerin dünya iklimi üzerindeki etkisini gözlemlemesi ve bir farkındalık oluşturması hedeflenmektedir.

 

Bu Atölyeye Kimleri Bekliyoruz? Dünya İklimi Simülasyonu (World Climate Simulation) Atölyesi’ne katılan öğretmenlerimizi bekliyoruz.

 

Atölye Katılmak İçin Gerekli Hususlar/Öncesinde Yapılması Gerekenler: Dünya İklimi Simülasyonu (World Climate Simulation) Atölyesi’ne katılmış olmak.

Atölye Süresi: 45 dakika

Atölye Kontenjanı: Katılım 18 kişiyle sınırlıdır.

Atölye Uygulayıcıları: BEYZA OKAN  TUBA DEMİR

Atölye Uygulayıcıları

TUBA DEMİR

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden 1999 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisansını aynı üniversitenin eğitim fakültesinde tamamlamıştır. Çeşitli özel eğitim kurumlarda biyoloji ve fen bilimleri öğretmenliği, fen bilimleri zümre başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2015 yılında başladığı YETEV Program ve Yayın Geliştirme (AR-GE) Birimi’nde Fen Bilimleri branş koordinatörlüğü, eğitim materyali yazma ve geliştirme alanlarında 2022 yılına kadar görev yapmıştır. Şu an YETEV Okulları’nda Ortaokul Koordinatörlüğü görevine devam etmektedir.

BEYZA OKAN

Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü’nden 2019 yılında mezun olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi’nde doktora eğitimine devam etmektedir. 2019 yılından 2022 yılına kadar YETEV Program ve Yayın Geliştirme (AR-GE) Birimi’nde eğitim materyali yazımında faaliyet göstermiştir. STEM eğitimi, bilimin doğası ve iklim değişikliği eğitimi konuları üzerinde çalışmaktadır. Eğitimdeki en büyük hedefi, alanında yetkin bir araştırmacı öğretmen olarak öğrencilerini bilim okuryazarı bireyler olarak yetiştirmektir. Şu an Yenidoğu Okullarında Fen Bilimleri öğretmeni olarak çalışmaktadır.