13:30 - 14:15 | Metaverse'de Yabancı Dil

Yeni dünya düzeninde Metaverse (Öte Dünya) kavramını kendi eğitim sistemimize nasıl entegre edeceğimizi düşünürken tüm teknolojik aksamlar bize Metaverse kavramının Dil eğitiminde etkin rol alacağının işaretini vermiyor mu? Bu bağlamda Yabancı Dil mi Metaverse’e evrilecek yoksa Metaverse dünyası mı yabancı dil öğrenimine ışık tutacak? Can alıcı bu konuyu ele alırken dil öğrenimi ve Metaverse kavramlarını eşleştirmeye çalışacağız.

 

Sunumda Tanıtılacak Dijital Araçlar: Web 3 tabanlı görseller-PowerPoint

 

Sunum Hangi Ders Bağlamında Kurgulandı: Yabancı Diller

 

Sunum İçeriği: Sunumda şu sorularının cevapları üzerinde durulacaktır:

Yabancı dil öğreniminde Metaverse gibi sanal dünyada kullanılabilecek yöntemler ELT dünyasında nasıl karşılanacak?

Yabancı Dil mi Metaverse’e evrilecek yoksa Metaverse dünyası mı yabancı dil öğrenimine ışık tutacak?

Tüm bu yaklaşımlar ışığında İngilizce öğretiminde metaverse nasıl olmalı?

Kullanılacak teknolojik aksamlar günümüz İngilizce eğitimini tam olarak karşılıyor mu?

Geleneksel yaklaşımlarla kıyaslandığında ortaya çıkacak farklılıklar nelerdir?

 

Bu Sunuma Kimleri Bekliyoruz? Yabancı Dil Öğretmenleri

Sunuma Katılmak İçin Gerekli Hususlar/Öncesinde Yapılması Gerekenler: Ön hazırlık gerekmemektedir.

Sunum Süresi: 45 dakika

Sunum Kontenjanı: Katılım 20 kişiyle sınırlıdır.

Sunum Uygulayıcıları: Ataman Başpınar

Sunum Sunucusu

ATAMAN BAŞPINAR

İstanbul Fatih Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı alanından mezun olmuştur. Pedagojik Formasyon Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi’nden almıştır. Yabancı dil eğitiminde yaklaşım ve metodlar üzerine araştırmalar ve çalışmalar yapmıştır. Şu an YETEV Okulları Yabancı Diller Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir.