13:30 - 14:15 | Meta Dünyada Sürdürülebilir Eğitim

Bu çalışmada metaverse ortamında yapılacak eğitimin sürdürülebilir olmasının ne anlama geldiği ve bunun nasıl sağlanabileceği konularına değinilecektir. Bu amaçla NaraXR tarafından geliştirilen ürünlerden ve dünyadaki farklı firmalardan örnekler verilecektir.

 

Sunum Hangi Ders Bağlamında Kurgulandı: Genel

 

Sunum İçeriği: Bu çalışmada metaverse ortamında yapılacak eğitimin sürdürülebilir olmasının ne anlama geldiği ve bunun nasıl sağlanabileceği konularına değinilecektir. Bu amaçla NaraXR tarafından geliştirilen ürünlerden ve dünyadaki farklı firmalardan örnekler verilecektir.

 

Bu Atölyeye Kimleri Bekliyoruz? Konuya ilgili tüm eğitimcileri bekliyoruz.

Sunuma Katılmak İçin Gerekli Hususlar/Öncesinde Yapılması Gerekenler: Ön hazırlık gerekmemektedir.

 

Sunum Süresi: 45 dakika

Sunum Kontenjanı: Katılım 24 kişiyle sınırlıdır.

Sunum Sunucusu: ZAFER KARADAYI

Sunum Sunucusu

ZAFER KARADAYI

1998 Gazi Üniversitesi Bilgisayar Eğitimi mezunudur. 5 yıl özel sektör deneyiminden sonra 2003 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniveritesi’nde göreve başlamıştır. Aynı üniversitede Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalında da doktora eğitimini tamamlamıştır ve halen aynı üniversitede Öğretim Görevlisi Dr. olarak görevine devam etmektedir. 2014 yılında eğitimde üçüncü boyut teknolojilerinin etkin kullanımı üzerine teknolojiler geliştiren Nara Edtech’in kurucu ortağı olmuştur. Eğitimde metaverse teknolojileri üzerine çalışmalarını devam ettirmektedir.