13:30 - 14:15 | Kurmaca Masalların Dijital Dönüşümü

Özellikle erken çocukluk ve ilkokul kademesi için kurmaca masallar ve hikâyelerin önemi çok fazladır. Bu anlatıcı öğretilerin kullanılması, çocuklara kadim medeniyetlere seyahat etme ayrıcalığı tanıyacaktır.

Biz de atölyemizde çocukların kalbine uzanacak eğlenceli ve düşündürücü sinopsisler içeren bir çalışma yapacağız Masal iskeletleri oluşturacak ve doğaçlamanın kümülatif sırrına erişip anlatı sanatının gizemiyle demleneceğiz. Çocuklarla birlikte masallar üzerinden çıktığımız bu maceralı yolculuğumuza eğlence katarak temellendirilmiş bir örüntü sayesinde zihinlerden çok kalplerde var olacağız. Doğaçlama kurgularımızı dijital dünyaya aktararak soyutsal izlenimleri somutsal öğelere taşıyacağız. Kurgusal izlek kahramanlarımızı hayal edip absürt, yaratıcı, eğlenceli bir konseptte dijitale aktaracağız. Masal simülasyonu ile hayali kahramanlarımızı tematik olarak oluşturup, renklendirip, konuşturacağız.

Kırmızı halınızı hazırlayın. Balkabağını yanınızdan eksik etmeyin. Emniyet kemerlerinizi bağlayın. Kırmızı halıda balkabak prensesi Havva Bozan ve küçük mavi kanatlı sarı benekli ejderha Uğur Tutkun ile enfes bir maceraya hazır mısınız?

Atölyede Tanıtılacak Dijital Araçlar: Voki Media, SuperAnimo, Moovly ve alternatif diğer web 2.0 Araçları

Atölye Hangi Ders Bağlamında Kurgulandı: Hayat Bilgisi, Türkçe, Drama

Atölye İçeriği:

  • Erken çocukluk dönemi ve ilkokul kademesi çocuk gelişim parametreleri açısından oldukça önemli kritik evreyi kapsamaktadır. Bu atölye çalışması, çocuklara ilham oluşturacak hayal unsurlarının gerçeğe entegreli bir şekilde dönüştürülmesi hedef alınarak kurgulanmıştır.
  • Bu yaş seviyesindeki çocukların dil edinimlerini kazanıp, kendini ifade edilmesi, düşüncelerini belirli bir mekanizmaya oturtup açıklayabilmesi, savunduğu tezi anlamlı parametreler oluşturarak yorumlayabilmesi bilişsel ve linguistik ilerleme için çok önemlidir.
  • Masal ve hikayeler kadim medeniyet kültürlerinin yansıması olduğu için somut olmayan kültürel mirasları kapsamında paha biçilemez bir sözlü kaynak ürünleridir. Masalların doğasına doğru çıkacağımız bu yolculukta, atalardan miras kalan izler ile masal haritası oluşturacağız.
  • Geleneksel masalların izlerini takip ederek kültürel aktarımdaki metaforların dünyasını mistik bir bakış açısı ile ele alacağız.
  • Masal kahramanlarının oluşumu, karakter analizi, masalın ritüellerini ele aldıktan sonra hayali unsurlarımızı dijital platforma aktaracağız.
  • Voki Media programı ile masal kahramanı oluşturup, dublaj miks çalışması gerçekleştireceğiz.
  • Başka bir uygulama olan SuperAnimo ile hareketli animasyonlar yaparak masal anlatımını daha farklı hale getireceğiz. Katılımcılar bu programları deneyimleyerek masalı dijitale taşıyarak çocuklara farklı bir bakış açıları sunmuş olacaklar.
  • Karakterlerin dönüşümünü Web 2.0 araçları ile yaparak çocukların mizah anlayışlarını geliştirebilecek ve tasarım dünyasına adım atmalarına teşvik edecektir.
  • Aynı zamanda karakter tasarımı ve hikaye anlatıcılığın dijital ortama aktarılması için diğer web siteleri ve alternatif programlar da anlatılacak ve vaktin yeterli olması halinde deneyimlenecektir.

Bu Atölyeye Kimleri Bekliyoruz? Türkçe, Hayat Bilgisi derslerini daha farklı efektif işlemeye özen gösteren branş ve sınıf öğretmenlerini, drama derslerini daha kümülatif doğaçlamalar ile mistik bir tat bırakmaya çalışan drama öğretmenlerini, somut olmayan kültürel mirasa gönül vermiş, anlatıcılık seronomisine ilgi duyan ve masal iskeletini deneyimlemek isteyen tüm eğitimcileri beklemekteyiz.

Atölyeye Katılmak İçin Gerekli Hususlar/Öncesinde Yapılması Gerekenler:  Masal karakterlerinin dijitale aktarılması ve animatif görsel çalışmaları için tablet veya bilgisayar olması gerekmektedir.

Atölye Süresi: 45 dakika

Atölye Kontenjanı: Katılım 20 kişiyle sınırlıdır.

Atölye Uygulayıcıları: Havva BOZAN –  Uğur TUTKUN

Atölye Uygulayıcıları

HAVVA BOZAN

Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisansını ve Eğitim Yönetimi – Denetimi Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Ayrıca Masal terapisi eğitimi almış ve süpervizyonunu tamamlamıştır.

Şu an Palet Türk Müziği İlkokulu’nda Sınıf Öğretmeni olarak çalışmaktadır.

UĞUR TUTKUN

İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi lisans bölümünden mezun olmuştur. Aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji alanında yüksek lisansına devam etmektedir. Masal ve Hikâye Anlatıcılığı üzerine Orta Asya seferine çıkmıştır. Geleneksel masalların izlerini üç farklı kıtada ve kadim coğrafyalarda sürmüştür. Şu an Palet Okulu Kulüpler Koordinatörü ve Palet Türk Müziği İlkokulunda Zümre Başkanı olarak çalışmaktadır.